• 15-02-2020 - Değerli Meslektaşlarımız ve Eczane Teknisyenlerinin Dikkatine...

  Değerli Meslektaşlarımız ve Eczane Teknisyenlerinin Dikkatine...

  Çoğunuzun bildiği üzere belgesi olmayan Eczane Teknisyenleri aşağıda belirtilen yasa'ya göre Eczaneler de çalışamayacaklardır.Bu yasaya istinaden Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu  girişimleri sonucu son bir defaya mahsus Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sertifikalandırma çalışması başlatılmıştır,sertifikası olmayan Eczane Teknisyenleri’nin ivedi bir şekil de Diyarbakır Eczane Teknisyenleri Derneği (Serkan
  Cep Telefonu 0507 044 2014 - Fırat Cep Telefonu 0506 381 2694 - Mahmut ILGAT Başkan  Cep Telefonu +90 535 544 8473 )
  ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir.Son kayıt tarihi 29.02.2020 olarak belirlenmiştir,önemle duyurulur.

  Resmi Gazete de yazılan duyuru şu şekil de;
  26 Nisan 2011 Tarihli 27916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6225 Kabul Tarihi 6/4/2011; MADDE 9 − 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. r) Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Diploması veya mesleki belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır

 • 14-02-2020 - Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında

  Bilindiği üzere, Ürün Takip Sistemi ile ilgili süreçler Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülmekte olup, sisteme tabi olan ürünlerin geri ödeme süreçleri ile ilgili işlemler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilan edilmektedir.

  TİTCK Başkanlığı tarafından 31.12.2019 tarihinde yayımlanan “2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” ile verilen bilgiler konusunda Kurum ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, sistemin Şubat ayı sonuna kadar stok bildirimine açık tutulacağı bilgisi alınmış olup; duyuruda konu edilen ürünlerin SGK tarafından geri ödeme süreçlerinde tekil bildirim arama zorunluluğunun bir önceki duyuruda da ifade edildiği üzere SGK tarafından ayrıca ilan edileceği belirtilmiştir.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  TİTCK Başkanlığının 31.12.2019 tarihli duyurusu için tıklayınız.

 • 14-02-2020 - 42. Dönem Merkez Heyeti Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da Gerçekle..

  Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticileri, 42. Dönem Merkez Heyeti’nin ilk Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere 13 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da bir araya geldi. Toplantının gündeminde; 42. Dönem Merkez Heyeti Çalışma Programı, Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Süreci ve Türk Eczacıları Vakfı senet değişikliği maddeleri yer aldı.

  Toplantının açılış konuşmasını, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak gerçekleştirdi. Çolak, yaptığı konuşmada 42. Dönem’in tüm eczacılık camiasına ve eczacılık mesleğine fayda sağlamasını temenni etti. Yaptığı konuşmada toplantının ilerleyiş şeklini açıklayan Çolak, aynı zamanda toplantının gündemiyle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

  Toplantı, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney’in sunumu ile devam etti. Üney, yaptığı sunumla 42. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Çalışma Programı’na ve yeni dönemde izlenecek yol haritasına ilişkin kapsamlı bilgileri aktardı. Üney, Çalışma Programı’nın Odalar’dan gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini alacağını ifade ederek sunumunu tamamladı.

  Üney, sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında, 2020 yılında imzalanacak İlaç Temin Protokolü ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Üney, gerçekleştirdiği sunum ile Protokol sürecini ve süreçte gelinen noktayı aktardı.  

  42. Dönem Merkez Heyeti Birinci Başkanlar Danışma Kurulu, Bölge Eczacı Odalarının görüş ve önerilerini aktarmasıyla son buldu.

 • 13-02-2020 - ÜTS Stok Bildirimi İşlem Basamakları

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 31.12.2019 (bugün) "2019/ÜTSG-13 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu" başlıklı olarak yayımlanan duyuruda meslektaşlarımızın yürüteceği işlemlere yönelik olarak;

   "2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu" ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususların izah edildiğine değinilerek; anılan duyurudaki hükümlere ilişkin olarak;

  • SGK geri ödeme kapsamında olan hasta altı bezlerinde ÜTS'de yapılacak stok bildirim işlemlerinde bayilik şartının kaldırılması için gerekli sistem geliştirmesi tarafımızca başlatıldığı Ocak ayı içerisinde bu geliştirmenin tamamlanacağı; ilgili ürün grubunda halihazırda stoklarında ürün bulunan ve üretici/ithalatçı ile arasında bayilik bağlantısı olmayan firmaların stok bildirimi yapmamaları; anılan geliştirme sisteme tanımlandıktan sonra bayilik kontrolü aranmaksızın 15.02.2020 tarihine kadar ellerinde kalan stoklar için stok bildirimi yapmaları gerektiği; bu süre içinde ise üretici/ithalatçıların "2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi'nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru" kapsamında halihazırda piyasaya arz ettikleri hasta altı bezleri için stok yapılabilir ürün bilgilerini sisteme tanımlamalarının oldukça önemli olduğu; 15.02.2020 tarihine kadar satış merkezleri, tekil bildirim olmaksızın hasta altı bezinde ürün satışı gerçekleştirebileceği;
  • Satış merkezi tarafından satılan ürünler için;
   • Doğrudan vatandaşa satılan ancak SGK'ya faturalandırılmayacak ürünlerden halihazırda stoklarında bulunan tıbbi cihazların stok bildirimi yapmalarına gerek olmadığı; söz konusu ürünlerden 01.03.2020 tarihi itibariyle üretilen veya ithal edilen cihazlar için üretici/ithalatçılar tarafından üretim/ithalat bildirimi ile tekilleştirilerek piyasaya arz edilmesi ve verme/alma bildirimleri ile hareketinin sağlanması gerektiği; 
   • SGK geri ödeme kapsamında olan (hasta altı bezi hariç) diğer tüm ürünler için firmaların 01.01.2020 itibariyle tüm tekil bildirim işlemlerini yapmaları, 15.02.2020 tarihine kadar da stok bildirim işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği; söz konusu ürünler için SGK tarafından geri ödeme süreçlerinde tekil bildirim arama zorunluluğu bir önceki duyuruda da ifade edildiği üzere SGK tarafından ayrıca ilan edileceği; Bildirilmektedir.

  Kurum duyurusu ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Kurum Yazısı için tıklayınız

  ÜTS Stok Bildirimi " İşlem Basamakları için tıklayınız

  ÜTS Stok Düzeltme" İşlem Basamakları için tıklayınız

  TEB'in yazısı için tıklayınız

   

 • 12-02-2020 - FIPWISE Kampanyası Hakkında

  Değerli Meslektaşlar,

  TEB tarafından odamıza gelen yazı;  

  11 Şubat Birleşmiş Milletler Uluslarasi Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde,

  Uluslararası Eczacılık Federasyonu FIP-WISE (FIP Women in Science and Education- Eğitim

  ve Bilimde Kadınlar) İnisiyatifi'nin lansmanı yapılacaktır.

  Bu inisiyatifin amacı;

  · Farmasötik bilimler ve eczacılık eğitimi alanlarında cinsiyet eşitliğinin

  sağlanması için bir dayanışma ağı kurmak

  · Bu alanlarda çalışan kadınları güçlendirerek potansiyellerinin ortaya

  çıkarılmasına katkıda bulunmak;

  · Eczacılık fakültelerinde kadın eczacı adaylarının ve yeni mezun kadın

  eczacıların farmasötik bilimler ve eczacılık eğitimi alanlarına yöneliminin

  arttırılmasıdır.

  11 Şubat'ta FIP-WiSE kampanyasına katılmak için

   Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek #FIPWiSE lansman videosunu ve

   Eğitim ve bilimde kadınların desteklenmesi konusundaki mesajlarınızı

  #FIPWISE etiketi ile paylaşabilirsiniz.

  Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

  https://www.fip.org/fipwise adresinde kampanyanın İngilizce dokümanları yer

  FIPWISE Kampanyası Hakkındaki yazı için tıklayınız

 • 11-02-2020 - KABUL ETMİYORUZ! ONAYLAMIYORUZ!

  Son dönemde, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fark uygulamasının % 10’dan %5’e çekileceğine dair duyumlar almaktayız. Her şeyden önce bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği aşikârdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen kısmın %5’e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra geri ödeme listesinden çıkarılacak ilaçlar; vatandaşın daha pahalı ilaçlara yönelimine sebep olacak, halkın alım gücünü düşürecek ve halk sağlığına olumsuz etki edecektir.

  Öte yandan eşdeğer ilaçlar, büyük oranda yerli ilaçtan oluşmaktadır. Ülke olarak bir yandan yerli ve milli ilacın gelişmesi adına adımlar atarken, bir yandan da eşdeğer ilaca ödenen payın azaltılması birbiriyle bağdaşmamaktadır. Bu yapılan, yerli ilaca darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Bunun sonucunda yerli ilaç politikamızın zedelenmesi kaçınılmazdır. Bu uygulamadan en çok zarar görecek olanlar; yerli ilaç sanayisi, vatandaş ve eczacılardır.

  Tüm bu iddiaların gerçeklik payı var ise halkın ilaca ulaşımını zorlaştıran bir durum ortaya çıkacaktır. Oysa kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması yerine daha fazla ilaç kaleminin geri ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. Kaldı ki daha önce de benzer yöntemler denenmiş; ancak bu yöntemler hiçbir şekilde tasarrufa neden olmamış, aksine geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatlarının artmasına, halkın ilaca erişiminin zorlaşmasına ve reçeteye daha pahalı ilaç kalemlerinin eklenmesine neden olmuştur. İlaca erişimin kısıtlanması, aynı zamanda daha büyük sağlık sorunlarını da davet etmek demektedir.  

  Türk Eczacıları Birliği olarak; bu duyumlar ile ilgili ivedilikle şeffaf bir bilgilendirmeyi ve SGK’nın yanıldığımızı ifade etmesini beklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bir sağlık meslek örgütü olarak bu tutumdan vazgeçilmesini tavsiye ediyor, alınacak bu kararların fayda yerine zarar getireceğini hatırlatmak istiyoruz.

  İlaca erişim temel bir haktır. Öyle kalmalıdır.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 06-02-2020 - FİZİKSEL AĞRILARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM