• 14-12-2019 - Eczacılar Odasından İl Sağlık Müdürümüze Hayırlı Olsun Ziyareti

  11. Bölge Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Mahmut Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

   

  Kaynak:  Sağlık İl Müdürlüğü

 • 14-12-2019 - İLK YARDIM EĞİTİMİ

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Eczacı Odamızın iş birliği ile meslektaşlarımıza ve eczane teknisyenlerimize yönelik sertifikalı İLK YARDIM EĞİTİMİ düzenlenecektir.  

  Kapsam :

  Eczacılar ve Eczane Teknisyenleri.

  20’şerli gruplar halinde Eczacılara

  20’şerli grupla halinde eczane teknisyenlerine eğitim verilecektir. (En az ilk okul mezunu)

  Eğitim iki gün 8’er saat olup toplam 16 saat olacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınav sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik verilecektir. (İlk Yardım resmi uygulayıcı belgesidir.)  

  Eğitimler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim salonlarında yapılacaktır.

  Eğitimin verileceği tarihler odamız tarafından başvuru yapan kişilere daha sonra bildirilecektir.  

  Başvuru:

  Eczacı odamıza isim bildirilerek yapılacaktır. 

  Başvuru Tarihleri :

  16 Aralık -31 Aralık 2019

 • 13-12-2019 - E-Fatura ve E-Belge Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hak

  Bilindiği gibi 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmıştı.

  Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.
  • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

  Eczacılar mevcut durumda ayın son günü tarihli olarak düzenledikleri faturaları takip eden ayın 15’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu SSGM'lere ulaştırmaktadırlar. Rezerv faturaları bulunması nedeniyle de takip eden ayın 15’ine kadar başkaca fatura düzenleyebilmektedirler. E-arşiv ve e-fatura uygulamalarında farklı serilerin kullanılması yöntemiyle, bu uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözüleceği değerlendirilmektedir.

  Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili görüşlerimiz ve e-belge uygulamasıyla ilgili mevcut e-arşiv portalının farklı seri oluşturmaya izin vermesine yönelik talebimizi Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmak üzere Birliğimiz tarafından 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de konu hakkında görüşmeler yapılmıştır.

  Ayrıca uygulamanın başlangıç tarihine kısa bir süre kalmış olması, meslektaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmiş oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura ve e-belge uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birliğimiz ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birlikte bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talebimiz Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

  Birliğimiz tarafından, e-fatura düzenlemelerine yönelik olarak ilgili firmalar ve bankalar ile görüşme süreci de titizlikle yürütülmekte olup, kesinleştiğinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 • 13-12-2019 - Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Piyasa koşullarını da dikkate alarak, üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,15 düzeyinden %1,10 düzeyine çekilmiştir.

  Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Türk Ekonomi Bankası aylık faiz oranı %1,07 olarak devam etmektedir.

  Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır. Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

  Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  11.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereğine bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim.

  Ecz.Saygın Garğın
  Sayman

  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  a. Nüfus Cüzdanı,
  b. İmza Sirküleri,
  c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
  d. Vergi Levhası,
  e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi

  Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 13-12-2019 - CETAS İşlemleri Hakkında

  Değerli Meslektaşlarımız;

   T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün 15 Ekim 2019 tarihinde
  imzalandığı bildirilerek; 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle pilot uygulama kapsamında bulunan bölgelerde ve 9 (dokuz) kampus ceza infaz kurumunda reçete kayıt işlemlerinin yalnızca CETAS üzerinden yapılacağı duyurulmuştu.
  Genel Müdürlük tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazıda Protokolün 3.2.5 inci maddesine atıfta bulunulmakta ve; CETAS kapsamına geçmiş olan ceza infaz kurumlarının 01.11.2019 tarihinden
  itibaren eczanelerden Medula çıktısı ve eczane otomasyon sistemi reçete arkası çıktısı almasına gerek olmayacağı bildirilmektedir.
  Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2019 tarih ve E.5684/203747 sayılı yazısı için tıklayınız

 • 11-12-2019 - Yeni Dönem SGK Protokolü ve Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için Görüş ve Öneriler..

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği  arasında imzalanarak 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup, 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir.


  Yeni dönem Protokol görüşmeleri için  Protokol Çalıştayında değerlendirilmek üzere, SGK Protokolü ve tıbbi malzeme sözleşmesi maddelerine ilişkin görüş ve önerilerinizin, aşağıda link olarak verilmiş olan görüş tablosundan doldurulup 17.12.2019 Salı günü mesai bitimine kadar info@diyarbakireo.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

  SGK PROTOKOLÜ GÖRÜŞ TABLOSU

  TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞ TABLOSU


   

 • 10-12-2019 - Ürün Takip Sisteminde Yapılan Güncelleme ve Stok Bildirim

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 6 Aralık 2019 tarihinde “2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

  Üretici/ithalatçı ve bayilerin Ürün Takip Sistemine Stok bildirimi işlemlerinin yapılmasında dikkate alınacak hususlar hakkında bilgi içeren duyuru şöyledir:

  “Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

  • 30.10.2019 tarihli “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile
  • Sınıf-III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlar ile optik ürünler dışındaki diğer tüm ürün gruplarında tekil takibin 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu olarak başlayacağı
  • Bayi firmaların, sağlık tesislerine sattıkları ve/veya SGK geri ödeme kapsamında olup doğrudan vatandaşa sattıkları ürünlerden hâlihazırda ellerinde bulunan tekilleştirmedikleri tıbbi cihazlar için “stok bildirimi” yapmaları gerektiği
  • Stok bildirimi yapılma işlemlerine yönelik ÜTS ekranlarının 15.02.2020 tarihinde kapatılacağı
  • 15.02.2020 tarihinden itibaren bayilerin ellerinde bulunan ve tekilleştirilmemiş tıbbi cihazların tekil bildirimlerinin sadece üretici/ithalatçı firma tarafından üretim/ithalat bildirimi ile yapılabileceği

  ifade edilmiştir.

  Bu süreçte bayi firmaların stok bildirim işlemlerini hızlandırmak, piyasaya arz edilmemiş ürün gruplarında stok bildiriminin yapılmasının önüne geçmek ve üretici/ithalatçı firmaların bayi firmalara verdikleri ürünlerinin kontrolünü sağlamalarına imkan sunmak amacıyla; ÜTS de güncelleme yapılmış olup; yapılan güncelleme ile birlikte üretici/ithalatçı firmalar tarafından piyasaya arz ettikleri ürünleri, ürün numarası(barkod), seri/lot bilgileri ve stok yapılacak adet miktarını içerecek şekilde ÜTS’de Üretim/İthalat Bildirimi ekranında bulunan “Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekle” alanından tanımlaması gerekmektedir. Üretici/ithalatçıların ürünlerin raf ömürlerini dikkate alacak şekilde son kullanma tarihi geçmemiş tüm piyasaya arz ettikleri ürünler için bu bilgileri girmesi gerekmektedir.

  Böylece bayi firmalar, stok bildirimi ekranında ürün numarası ile sorgulama yapmaları halinde o ürün numarasından sisteme tanımlanmış olan seri/lot numaralarından seçim yaparak ellerindeki adet bilgisini girip üretici/ithalatçı firmanın belirlediği toplam adeti geçmeyecek şekilde stok bildirim işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

  Üretici/ithalatçı tarafından ÜTS’de tanımlanmamış ürün bilgileri ile stok bildirimi yapılamayacak olup, bayiler tarafından stok bildirimi yapılmak istenen ürün barkod – seri/lot numarası bilgileri sistemde tanımlanmamış ise üretici/ithalatçısına başvurması gerekmektedir.

  TİTCK tarafından yayınlanan 06.12.2019 tarihli duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • 10-12-2019 - CEZAEVİ FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız;

  T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile TEB arasında imzalanan protokol kapsamında, meslektaşlarımız tarafından karşılanan reçetelere ait ödemelerde gecikmeler yaşandığı TEB  tarafından Genel Müdürlüğe defaten yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş ve Genel Müdürlük yetkilileri ile gerçekleştirilen sözlü görüşmede, Kasım ayının son haftası içinde ülke genelindeki ödemelerin gerçekleştirileceği bilgisi alınmıştır.
   
  Bölgemizde söz konusu ödemeler ile ilgili bir gecikme söz konusu ise, TEB tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, ilgili infaz kurumunun adı ve fatura dönemine dair bilgilerle birlikte 16 Aralık 2019 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar odamıza bilgi verilmesi rica olunur.

  Yazı için tıklayınız.

   

   

   

   

 • 10-12-2019 - DANIŞMAN ECZACI ALIMI HK.

  11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odasında çalışmak üzere 1 (bir ) Danışman Eczacı alımı yapılacaktır.

  Kriter olarak;

  Eczanesi olmamak veya başka kurumda çalışmamak,

  Tercihen Danışman Eczacı görevini yapmış olmak,

  En az 1 yıl boyunca bu pozisyonda çalışmayı kabul etmek.

  Dilekçe ve Özgeçmiş,

  Başvurular 20.12.2019 tarihine kadar dilekçe ile odamıza yapılacaktır.

 • 09-12-2019 - Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı Beşinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Tak..

  Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar’ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardından, birinci başvuru takvimi ile, Eczacı Bilgi Sistemi'nde Yardımcı Eczacı Ön Kayıt İşlemleri ve Eczacı Bilgi Sisteminde Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel Tutulması Hakkında gerekli bilgilendirmeler 08 Ocak 2019 tarihinde www.teb.org.tr  adresimizde duyurulmuştur.

  2019 Yılı için İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi tarihleri de Birliğimiz tarafından belirlenerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca onaylanmış ve takvimler 01 Mart 2019 tarihinde www.teb.org.tr sayfamız aracılığıyla duyurulmuştur. 

  Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımız, çalışacakları eczaneyi kendilerinin bulamaması durumunda, başvuru ve yerleştirme takvimi dönemlerinde, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi ile, ön kayıt yaptırmak üzere kendilerine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurabilecektir.

  Her başvuru döneminde, ön kayıt sonrası yeni kullanıcı adı ve şifre oluşturulacağından başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıdaki işlem adımlarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

   2019 Yılı için Beşinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi şu şekildedir;

  *02-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

  *16-19 Aralık 2019 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

  *20 Aralık 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,

  Bu doğrultuda; Bölge Eczacı Odalarımız, ön kayıt işlemlerini, Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki ekran aracılığıyla  02 Aralık 2019 Pazartesi günü itibariyle yapabilmektedir. Ön kayıt işlemleri, 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecektir.

  Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, il tercihi aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

  Ön kayıt işlemini tamamlamış olan eczacılarımızın, il tercih başvurusunu gerçekleştirmeden önce,  yardımcı eczacı olarak çalışacağı eczaneyi kendisinin bulması ve bu nedenle, yaptırmış olduğu ön kaydı sildirmek istemesi halinde, 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kendisine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜM DUYURULAR
 • 14-12-2019 - İLK YARDIM EĞİTİMİ

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Eczacı Odamızın iş birliği ile meslektaşlarımıza ve eczane teknisyenlerimize yönelik sertifikalı İLK YARDIM EĞİTİMİ düzenlenecektir.  

  Kapsam :

  Eczacılar ve Eczane Teknisyenleri.

  20’şerli gruplar halinde Eczacılara

  20’şerli grupla halinde eczane teknisyenlerine eğitim verilecektir. (En az ilk okul mezunu)

  Eğitim iki gün 8’er saat olup toplam 16 saat olacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınav sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik verilecektir. (İlk Yardım resmi uygulayıcı belgesidir.)  

  Eğitimler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim salonlarında yapılacaktır.

  Eğitimin verileceği tarihler odamız tarafından başvuru yapan kişilere daha sonra bildirilecektir.  

  Başvuru:

  Eczacı odamıza isim bildirilerek yapılacaktır. 

  Başvuru Tarihleri :

  16 Aralık -31 Aralık 2019

 • 11-12-2019 - Yeni Dönem SGK Protokolü ve Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için Görüş ve Öneriler..

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği  arasında imzalanarak 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün süresi 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup, 31.03.2020 tarihine kadar geçerlidir.


  Yeni dönem Protokol görüşmeleri için  Protokol Çalıştayında değerlendirilmek üzere, SGK Protokolü ve tıbbi malzeme sözleşmesi maddelerine ilişkin görüş ve önerilerinizin, aşağıda link olarak verilmiş olan görüş tablosundan doldurulup 17.12.2019 Salı günü mesai bitimine kadar info@diyarbakireo.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.

  SGK PROTOKOLÜ GÖRÜŞ TABLOSU

  TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞ TABLOSU


   

 • 10-12-2019 - CEZAEVİ FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız;

  T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile TEB arasında imzalanan protokol kapsamında, meslektaşlarımız tarafından karşılanan reçetelere ait ödemelerde gecikmeler yaşandığı TEB  tarafından Genel Müdürlüğe defaten yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş ve Genel Müdürlük yetkilileri ile gerçekleştirilen sözlü görüşmede, Kasım ayının son haftası içinde ülke genelindeki ödemelerin gerçekleştirileceği bilgisi alınmıştır.
   
  Bölgemizde söz konusu ödemeler ile ilgili bir gecikme söz konusu ise, TEB tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, ilgili infaz kurumunun adı ve fatura dönemine dair bilgilerle birlikte 16 Aralık 2019 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar odamıza bilgi verilmesi rica olunur.

  Yazı için tıklayınız.

   

   

   

   

 • 10-12-2019 - DANIŞMAN ECZACI ALIMI HK.

  11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odasında çalışmak üzere 1 (bir ) Danışman Eczacı alımı yapılacaktır.

  Kriter olarak;

  Eczanesi olmamak veya başka kurumda çalışmamak,

  Tercihen Danışman Eczacı görevini yapmış olmak,

  En az 1 yıl boyunca bu pozisyonda çalışmayı kabul etmek.

  Dilekçe ve Özgeçmiş,

  Başvurular 20.12.2019 tarihine kadar dilekçe ile odamıza yapılacaktır.

 • 02-12-2019 - Başsağlığı

  Odamızın üyesi Ege Eczanesinin Eczacısı
  Enver BAKIR
  hakkın rahmetine kavuşmuştur.
  Cenazesi Yeşil Camidedir.
  Öğle namazından sonra Çifte Havuzlar Mezarlığında
  defin edilecektir.
  HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

 • 25-11-2019 - ARALIK AYI NÖBET TASLAĞI

      2019 ARALIK AYI NÖBET TASLAĞI          
  02.12.2019 LALE MELİH AKAN KURUÇEŞME YENİHAL PERA MAVİ
  03.12.2019 MED NEFES BİLGE HİSAR ZÜMRÜT ROTA MENEKŞE
  04.12.2019 METROPOL NEHİR ÇEVRE İBNİSİNA ARZU SABRİOĞLU MEVLANA
  05.12.2019 MURAT NUJİN ÇUHADAR KERİM BARIŞ SU NEHİR
  06.12.2019 ORMAN OFİS DİCLE KOZA BULAK TALAYTEPE OKYANUS
  09.12.2019 ÖZLEM ORTADOĞU DENİZ GİRNE ÇELEBİ ŞİRİNEVLER ÖZDEMİR
  10.12.2019 PASUR PELİN DİYAPOĞLU L.O.ALİPINAR ÇOLAK UĞURTAN ÖZER
  11.12.2019 SURİÇİ SERDAR DOĞRU NEZAHAT DOĞA TEKİN PARK ORMAN
  12.12.2019 SURKENT SEVİM DİYAR REŞİTOĞLU DOĞUMEVİ ZEHRA ROHAT
  13.12.2019 TİLLO SEYRANTEPE EMEK ŞENAY EVİNDAR ALİ EREN SARISALTIK
  16.12.2019 TOPRAK SUR EVİN ŞENTEPE FARUK ANZEL MİRA SELAMET
  17.12.2019 UFUK YAZIOĞLU EYLÜL ŞEYMA GÖKKUŞAĞI ARSLAN SEMT
  18.12.2019 UYSAL YEKTA FURKAN UÇAR GÜLSEREN ASAF VAHDET
  19.12.2019 VADİ YENİSİNEM HAVİN YEKBUN HAVALİMANI ASLI GÜNEL VİTAMİN
  20.12.2019 YAĞMUR ZELAL İDİL YENİFİLİZ İSKANEVLERİ AŞITİ YENİYOL
  23.12.2019 YENİŞEHİR AYHAN NAZ Y.YAŞAM IŞIK BERİVAN YİĞİT
  24.12.2019 AGÜLOĞLU BAHAR NEŞE ZİLAN MERKEZ BODAKÇİ A.DİCLE
  25.12.2019 APLUS CEYLAN NİNOVAPARK BAĞLAR MESUT CADDE 50 ZİN
  26.12.2019 AYYILDIZ DİCLEFIRAT NUR BAVER NUDEM CEMRE AKSÜNGER
  27.12.2019 BÜŞRA F.BERİTAN ORYIL BOTAN RÜZGAR C.K.PARK ALİ
  30.12.2019 ÇİÇEK HİLAL ÖZDENİZ BÜYÜK SİBEL DİYARBAKIR AMED
  31.12.2019 DAĞKAPI İREM ÖZYURTLU BOZAN ULUSOY EMİR ANADOLU
      2019  ARALIK AYI CUMARTESİ NÖBETLERİ           
  07.12.2019 LALE ZELAL EYLÜL KURUÇEŞME DOĞA PAPATYA KİRAZ ÇİÇEĞİ
  14.12.2019 MED JANYA FURKAN L.O.ALİPINAR VEYSEL CADDE 50 KAYAPINAR
  21.12.2019 METROPOL MELİH HAVİN NEZAHAT IŞIK UĞURTAN KENT
  28.12.2019 MURAT NEFES İDİL REŞİTOĞLU İSKANEVLERİ EMİR MAVİ
      2019 ARALIK AYI PAZAR NÖBETLERİ          
  01.12.2019 KURTULUŞ BAHAR NUR DURAN LİMON ALİ EREN DİCLEKENT
  08.12.2019 G.DOĞU CEYLAN DİCLE ENİS MERKEZ TALAYTEPE ÇİĞDEM
  15.12.2019 HALK PELİN ORYIL FERAH DOĞA TEKİN KİRAZ ÇİÇEĞİ
  22.12.2019 KARDELEN NEHİR ÖZDENİZ FIRAT MESUT CADDE 50 DEFNE
  29.12.2019 KASIMOĞLU DİCLEFIRAT ÖZYURTLU İBNİSİNA NUDEM UĞURTAN ANKA

  Aralık Nöbet

 • 24-11-2019 - 24 Kasım Öğretmen Günü

  24 Kasım Öğretmen Günü

 • 23-11-2019 - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli..

  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli

 • 18-11-2019 - 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

  18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

 • 15-11-2019 - E REÇETE UYGULAMASI HAKKINDA

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden odamıza gelen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2019 tarih ve E.67224 sayılı yazısı yazı ektedir.

  İlgili yazı için tıklayınız.

TÜM DUYURULAR
Bu Alanda Kayıtlı Bilgi Bulunmamaktadır!
Başka işlem yapmak için menüden diğer alanlara ulaşabilirsiniz.
 • 13-12-2019 - E-Fatura ve E-Belge Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hak

  Bilindiği gibi 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmıştı.

  Tebliğin Eczacıları ilgilendiren bölümleri şu şekildedir;

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.
  • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

  Eczacılar mevcut durumda ayın son günü tarihli olarak düzenledikleri faturaları takip eden ayın 15’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu SSGM'lere ulaştırmaktadırlar. Rezerv faturaları bulunması nedeniyle de takip eden ayın 15’ine kadar başkaca fatura düzenleyebilmektedirler. E-arşiv ve e-fatura uygulamalarında farklı serilerin kullanılması yöntemiyle, bu uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözüleceği değerlendirilmektedir.

  Vergi Usul Kanununda yapılan söz konusu düzenlemelerle ilgili görüşlerimiz ve e-belge uygulamasıyla ilgili mevcut e-arşiv portalının farklı seri oluşturmaya izin vermesine yönelik talebimizi Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmak üzere Birliğimiz tarafından 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile de konu hakkında görüşmeler yapılmıştır.

  Ayrıca uygulamanın başlangıç tarihine kısa bir süre kalmış olması, meslektaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kesmiş oldukları faturalardaki yöntem farklılığı nedeniyle uygulama başlangıcının ileri bir tarihe ötelenmesi ve e-fatura ve e-belge uygulamasına; eczanelerin sahadaki pratiğine uygun bir hale getirilmesine yönelik olarak Birliğimiz ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından birlikte bir çalışma yürütülerek yapılacak düzenleme sonrasında geçilmesi talebimiz Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

  Birliğimiz tarafından, e-fatura düzenlemelerine yönelik olarak ilgili firmalar ve bankalar ile görüşme süreci de titizlikle yürütülmekte olup, kesinleştiğinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 • 13-12-2019 - Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında

  Piyasa koşullarını da dikkate alarak, üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,15 düzeyinden %1,10 düzeyine çekilmiştir.

  Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Türk Ekonomi Bankası aylık faiz oranı %1,07 olarak devam etmektedir.

  Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır. Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

  Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  11.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereğine bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim.

  Ecz.Saygın Garğın
  Sayman

  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  a. Nüfus Cüzdanı,
  b. İmza Sirküleri,
  c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
  d. Vergi Levhası,
  e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
  f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi

  Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 13-12-2019 - CETAS İşlemleri Hakkında

  Değerli Meslektaşlarımız;

   T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün 15 Ekim 2019 tarihinde
  imzalandığı bildirilerek; 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle pilot uygulama kapsamında bulunan bölgelerde ve 9 (dokuz) kampus ceza infaz kurumunda reçete kayıt işlemlerinin yalnızca CETAS üzerinden yapılacağı duyurulmuştu.
  Genel Müdürlük tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazıda Protokolün 3.2.5 inci maddesine atıfta bulunulmakta ve; CETAS kapsamına geçmiş olan ceza infaz kurumlarının 01.11.2019 tarihinden
  itibaren eczanelerden Medula çıktısı ve eczane otomasyon sistemi reçete arkası çıktısı almasına gerek olmayacağı bildirilmektedir.
  Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2019 tarih ve E.5684/203747 sayılı yazısı için tıklayınız

 • 10-12-2019 - Ürün Takip Sisteminde Yapılan Güncelleme ve Stok Bildirim

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 6 Aralık 2019 tarihinde “2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

  Üretici/ithalatçı ve bayilerin Ürün Takip Sistemine Stok bildirimi işlemlerinin yapılmasında dikkate alınacak hususlar hakkında bilgi içeren duyuru şöyledir:

  “Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

  • 30.10.2019 tarihli “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile
  • Sınıf-III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlar ile optik ürünler dışındaki diğer tüm ürün gruplarında tekil takibin 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu olarak başlayacağı
  • Bayi firmaların, sağlık tesislerine sattıkları ve/veya SGK geri ödeme kapsamında olup doğrudan vatandaşa sattıkları ürünlerden hâlihazırda ellerinde bulunan tekilleştirmedikleri tıbbi cihazlar için “stok bildirimi” yapmaları gerektiği
  • Stok bildirimi yapılma işlemlerine yönelik ÜTS ekranlarının 15.02.2020 tarihinde kapatılacağı
  • 15.02.2020 tarihinden itibaren bayilerin ellerinde bulunan ve tekilleştirilmemiş tıbbi cihazların tekil bildirimlerinin sadece üretici/ithalatçı firma tarafından üretim/ithalat bildirimi ile yapılabileceği

  ifade edilmiştir.

  Bu süreçte bayi firmaların stok bildirim işlemlerini hızlandırmak, piyasaya arz edilmemiş ürün gruplarında stok bildiriminin yapılmasının önüne geçmek ve üretici/ithalatçı firmaların bayi firmalara verdikleri ürünlerinin kontrolünü sağlamalarına imkan sunmak amacıyla; ÜTS de güncelleme yapılmış olup; yapılan güncelleme ile birlikte üretici/ithalatçı firmalar tarafından piyasaya arz ettikleri ürünleri, ürün numarası(barkod), seri/lot bilgileri ve stok yapılacak adet miktarını içerecek şekilde ÜTS’de Üretim/İthalat Bildirimi ekranında bulunan “Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekle” alanından tanımlaması gerekmektedir. Üretici/ithalatçıların ürünlerin raf ömürlerini dikkate alacak şekilde son kullanma tarihi geçmemiş tüm piyasaya arz ettikleri ürünler için bu bilgileri girmesi gerekmektedir.

  Böylece bayi firmalar, stok bildirimi ekranında ürün numarası ile sorgulama yapmaları halinde o ürün numarasından sisteme tanımlanmış olan seri/lot numaralarından seçim yaparak ellerindeki adet bilgisini girip üretici/ithalatçı firmanın belirlediği toplam adeti geçmeyecek şekilde stok bildirim işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

  Üretici/ithalatçı tarafından ÜTS’de tanımlanmamış ürün bilgileri ile stok bildirimi yapılamayacak olup, bayiler tarafından stok bildirimi yapılmak istenen ürün barkod – seri/lot numarası bilgileri sistemde tanımlanmamış ise üretici/ithalatçısına başvurması gerekmektedir.

  TİTCK tarafından yayınlanan 06.12.2019 tarihli duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • 09-12-2019 - Yardımcı Eczacılar İçin 2019 Yılı Beşinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Tak..

  Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar’ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesinin hemen ardından, birinci başvuru takvimi ile, Eczacı Bilgi Sistemi'nde Yardımcı Eczacı Ön Kayıt İşlemleri ve Eczacı Bilgi Sisteminde Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel Tutulması Hakkında gerekli bilgilendirmeler 08 Ocak 2019 tarihinde www.teb.org.tr  adresimizde duyurulmuştur.

  2019 Yılı için İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi tarihleri de Birliğimiz tarafından belirlenerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca onaylanmış ve takvimler 01 Mart 2019 tarihinde www.teb.org.tr sayfamız aracılığıyla duyurulmuştur. 

  Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımız, çalışacakları eczaneyi kendilerinin bulamaması durumunda, başvuru ve yerleştirme takvimi dönemlerinde, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi ile, ön kayıt yaptırmak üzere kendilerine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurabilecektir.

  Her başvuru döneminde, ön kayıt sonrası yeni kullanıcı adı ve şifre oluşturulacağından başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıdaki işlem adımlarına uygun şekilde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

   2019 Yılı için Beşinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi şu şekildedir;

  *02-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

  *16-19 Aralık 2019 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

  *20 Aralık 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması,

  Bu doğrultuda; Bölge Eczacı Odalarımız, ön kayıt işlemlerini, Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki ekran aracılığıyla  02 Aralık 2019 Pazartesi günü itibariyle yapabilmektedir. Ön kayıt işlemleri, 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecektir.

  Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, il tercihi aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

  Ön kayıt işlemini tamamlamış olan eczacılarımızın, il tercih başvurusunu gerçekleştirmeden önce,  yardımcı eczacı olarak çalışacağı eczaneyi kendisinin bulması ve bu nedenle, yaptırmış olduğu ön kaydı sildirmek istemesi halinde, 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kendisine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 • 02-12-2019 - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 42. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞ

  Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Büyük Kongresi 28-29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da toplanmış, 01 Aralık 2019 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Kurullarının seçimi gerçekleşmiştir.

  Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Büyük Kongresi’nin 01 Aralık 2019 tarihinde yapılan Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri için kesin olmayan sonuçları gösterir seçim tutanakları aşağıda yer almaktadır.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  42.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞI

   

   

   

 • 29-11-2019 - Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi Ankara’da Başladı..

  Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi, 28 Kasım 2019 tarihinde Anıtkabir ziyareti ile başladı. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri, Büyük Kongre Delegeleri ile Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla Aslanlı Yol’da başlayan tören; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanması ile devam etti.

  Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi’nin açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Ecz. Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Ecz. Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nevşehir Milletvekili Ecz. Mustafa Açıkgöz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ecz. Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Niğde Milletvekili Ecz. Selim Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ecz. Burhanettin Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Ecz. İrfan Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Ecz. Bayram Yılmazkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Ecz. Erkan Aydın,  Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ecz. Ayşe Sibel Ersoy,  Bozkurt İlçesi Belediye Başkanı Ecz. Birsen Çelik, Akhisar İlçesi Belediye Başkanı Ecz. Besim Dutlulu, Ürgüp İlçesi Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk, Türk Eczacıları Birliği Önceki Dönem Başkanı Ecz. Mehmet Domaç, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ecz. Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, eczacılık fakültelerinin dekanları ve öğretim görevlileri, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri, Büyük Kongre Delegeleri, Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri, Birim Eczacı Kooperatiflerinin Başkan ve Yöneticileri, sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşlarından ve ilaç sanayisinden temsilciler katıldı.

    

  Kongre’nin açılış konuşmasını Ecz. Erdoğan Çolak gerçekleştirdi. Çolak, konuşmasına, “Önümüzdeki üç gün boyunca meslek örgütümüzün sadece yöneticilerini ve yönetim anlayışını değil, mesleğimizin içinden geçtiği iki zor yılı tartışacak, sorunlarımızı ortaya koyacak ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. Neyi yapıp yapamadığımızın yanı sıra neyi yapacağımızı, neyi yapmamız gerektiğini konuşacak ve bunları nasıl yapacağımızı da ilkeler düzeyinde karara bağlayacağız. Kongremizin bu anlamda da verimli, üretken fikir alışverişlerine vesile olmasını diliyorum” sözleri ile başladı.

  Türk Eczacıları Birliği’nin tüm Eczacı Odaları ile koordineli çalıştığına dikkat çeken Çolak, “Eczacılarımızın çığlığını duyuyoruz. Tüm dünyada maddi ve manevi şartların kötüleştiği bir dönemde, denge ve denetlemenin kaybolup gittiği bir evren tablosu karşısında, bu çığlığa yanıt verebilecek tek gücün; ulusal meslek örgütleri ve meslek örgütünün kendi içindeki dayanışması olduğunu biliyoruz” dedi.

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, küresel sağlık sorunlarının ülkemizi de etkilediğini ifade etti. Eczane ekonomileri, eczacılıkta istihdam ve eczacıların mesleki rolü başlıklarının önemle üzerinde durulması gereken konular olduğunu ifade eden Gürsöz, “TİTCK olarak sorunların çözümü konusunda eczacılarımızla her daim beraber yürüyoruz. Bu üç mesele hakkında da birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

  “Sahip olduğum hiçbir makam bana mesleğimin verdiği onurdan büyük değil” diyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ecz. Öznur Çalık, eczacı olmaktan ve millete hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Sağlık ve sosyal yardımlar konusunda önemli reformlar yapıldığını vurgulayan Çalık, sosyal güvenlik kapsamında yaşanan artış ile birlikte sağlık alanındaki değişimlere vurgu yaptı. Birleşmiş Milletlerin Kalkınma hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Çalık, yerli aşı ve ilaç konusunda çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

  Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ecz. Ayşe Sibel Ersoy, eczacılık mesleğinin mensupları olarak büyük sorumluluklar taşıdıklarını ve en kolay ulaşılabilir noktada sağlık hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade etti. Eczacılık Yemini’nin ağırlığının ve öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Ersoy, Kongre’nin eczacılık mesleğine ve eczacılara hayırlı olmasını temenni etti.

  Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, sağlığın yalnızca bedenle sınırlı olmadığını,  ruhen de tam bir iyilik hali olduğunu hatırlattı. “Demokrasi, barış, adalet, hukuk olmazsa sağlık da dahil olmak üzere hiçbir alan doğru bir şekilde işlemez” diyen Eksik, meslek odalarının demokrasiyi esas alarak yaptığı seçimlerin önemine vurgu yaptı.

  Eczacılık alanı ile ilgili kritik günlerden geçildiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ecz. Özgür Özel, 6197 Sayılı Kanun’un çok önemli olduğunu ifade ederek “Geçiş döneminde yaşanan aksaklıklara rağmen gelecek düşünülerek bu yasaya sahip çıkılmalı” dedi. Özel, kan ürünlerinin temini ile ilgili yaşanan sürecin, kendileri tarafından çok yakından takip edildiğini ifade ederek çözüm konusunda ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. Halk sağlığını önceleyen aklın her daim gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Özel, “Tüm siyasi partilerin eczacı vekilleri olarak Meclis’te eczacı kimliğimizle eczacılığın geleceği için, halkın sağlığı adına mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

  Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Umut Öksüz, Birlikleri ile ilgili bilgiler verdi. Genç ve dinamik bir ekip olduklarını ifade eden Öksüz, yönetim kurullarının yaş ortalamasının 28 olduğunu söyledi. Öksüz, ayrıca Türk Eczacıları Birliği ile ilişkileri ve iş birliğini artırarak ortak çalışmalar yürütmenin önemine değindi.

  Kura yöntemiyle Tasnif Kurulu’nun belirlenmesinin ardından yapılan oylama ile Büyük Kongre Başkanlık Divanı belirlendi. Büyük Kongre gündeminin geri kalan maddeleri okunarak kabul edildi. Ardından Büyük Kongre Bütçe ve Hesap Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Dilek ve Öneriler Komisyonu üyeleri seçildi.

  Divan aşağıdaki isimlerden oluştu:

  Divan Başkanı Ecz. Sertaç Özmen

  Divan II. Başkanı Ecz. Ahmet Çimer

  Yazman Ecz. Süleyman Özgür Öztürk

  Yazman Ecz. Sevil Ezer

  Yazman Ecz. Nojdar Gonca Bozkurt

   

  Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, bir sunum gerçekleştirerek Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem Merkez Heyeti çalışmalarını ayrıntıları ile paylaştı.

  Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. İbrahim Özkol, Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem Merkez Heyeti Mali Raporu’nu katılımcılarla paylaştı.

  Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. M. Aylin Yalçınkaya, Türk Eczacıları Birliği 41. Dönem Denetleme Kurulu Raporu’nu katılımcılarla paylaştı.

   

 • 28-11-2019 - 2019 Yılı Ekim Ayı Eczane Kan Ürünü ile Katılım Payı Ödemeleri

  Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Başkanlığı’ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

  2019 Yılı Ekim Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü ödemeleri ile; ayrıca Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezleri katılım payı tutarlarının 29.11.2019 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

   

 • 27-11-2019 - Piyasaya Arz Edilen Ürünler İle Birlikte Kullanılan Tıbbi Cihazların

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde (bugün) “2019/ÜTSG-11 Sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünler ile birlikte kullanılan tıbbi cihazların ÜTS kaydına ve tekil bildirimlerine ilişkin Duyuru” başlığı ile bir duyuru yayımlanmış olup aşağıdaki şekildedir:

  “Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir.

              Malumları olduğu üzere Beşeri Tıbbi Ürünler Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünler içerisinde kullanım veya uygulama şekline bağlı olarak tıbbi cihazlar yer alabilmekte olup, ilgili süreçte beşeri tıbbi ürün imalatçılarına yönelik olarak bu cihazların ÜTS kaydına ve tekil bildirimlerine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

  • Beşeri Tıbbi Ürünler Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin ruhsata esas formlarında belirtilen ve ürünün nihai paketi içerisinde yer alan ilaca bütünleşik olmayan tıbbi cihazlar,  bu şekli ile ülkemize ithal edilmiş veya ülkemizde üretilmiş ise; mezkur tıbbi cihazların uygunluğunun beşeri tıbbi ürünlerin piyasaya arzı aşamasında Kurumumuz ruhsatlandırma sürecinde değerlendiriliyor olması nedeniyle, söz konusu tıbbi cihazlar için; beşeri tıbbi ürünlerin piyasaya arzı aşamasında ilave olarak herhangi bir ÜTS kayıt veya bildirim işlemi yapılması gerekmemektedir. Ancak bu ürünlerin beşeri tıbbi ürün imalatçısına kadar olan süreçleri Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmesi gerekmekte ve ÜTS bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.
  • Beşeri Tıbbi Ürünler Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünler ile birlikte; üreticisi tarafından tıbbi amaçlı kullanımı öngörülen ve bu noktada ilgili beşeri tıbbi ürünün kısa ürün bilgisinde veya kullanım talimatında söz konusu duruma atıf olan durumlarda, ilgili beşeri tıbbi ürün imalatçısının veya ithalatçısının söz konusu ürünün yanında tıbbi cihazı Kurumumuzca izin verilen programlar dâhilinde tedarik etmek ve hastaya vermek istemesi durumunda, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış bir satış merkezi olması ve ilgili ürünlerin de ÜTS kayıt ve bildirim işlemi yapılması gerekmektedir. Ek olarak ilgili tıbbi cihazın ülkemiz içerisinden temin edilmesi halinde, cihazın temin edildiği müessesenin de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış bir satış merkezi olması gerekmektedir.”

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 • 26-11-2019 - SGK’nın Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyurusu Hakkında..

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 26.11.2019 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

   

  04.09.2019 tarihli ve 30878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT’un 3.1.2.2 numaralı “Sözleşmeler Kapsamında Bedeli Karşılanan Tıbbi Malzemelere İlişkin Sağlık Raporu ve Reçeteler” başlıklı maddesinin “(5) SUT ve eki listelerde sağlık raporlarının hangi basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenleneceğine yönelik hüküm bulunmayan sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sağlık raporları ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenir” şeklinde düzenlendiği;

  Bu itibarla; geri ödeme işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hasta mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, bahse konu düzenleme öncesinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak düzenlenen sağlık raporlarının süreleri bitimine kadar geçerli olacağı belirtilmektedir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Kurum duyurusu için tıklayınız.

  Kurum duyuru metni için tıkayınız.

HABERLER