• 09-07-2020 - Medula Eczane Sisteminde 418 Uyarı Kodunda Yapılan Düzenleme Hakkında

  Medula Eczane Sistemine reçete kaydı sırasında çıkan “418- Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi’ uyarı kodu; 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişilerde, e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için seçilebilir.” uyarısı ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmede; “418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun - Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise, - Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği, Medula Sisteminin bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirdiği bilgisi alınmıştır. Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru yapılması halinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 07-07-2020 - İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçları..

 • 06-07-2020 - İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçları..

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.07.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

  COVID-19  sebebiyle  Kurum tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapıldığı ve bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yolun duyuru ekinde bulunan dokümanda yer aldığı bildirilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

  İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

  Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 • 03-07-2020 - ASKERİ KURUMLARIN ER ERBAŞ REÇETELERİNİ KARŞILAMA İLE İLGİLİ PROTOKOL ..

  Değerli Meslektaşlarımız,

  2020 TEMMUZ-ARALIK döneminde HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8İNCİ ANA JET ÜST KOMUTANLIĞI, KARA KUVVET KOMUTANLIĞI 7'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ve 16'INCI MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI yazılan; Kuruma bağlı erbaş/er reçetelerini karşılamak isteyen meslektaşlarımızın, 7 Temmuz 2020 Salı gününe kadar ekte bulunan protokollerin  her sayfasını imzalı ve kaşeli olarak 1 nüsha halinde Odamıza bırakmaları önemle duyurulur.

  HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8İNCİ ANA JET ÜST KOMUTANLIĞI

  KARA KUVVET KOMUTANLIĞI 7'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI

  16'INCI MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 

  LİMİTLER:

  16. MEKANİZE PİYADE KOMUTANLIĞI        2000 TL

  KARA KUVVET KOMUTANLI 7. KOLORDU  1000 TL

  HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI                     1000 TL

   

 • 03-07-2020 - Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşlemleri Hakkında

  Sosyal Güvenlik Kurumunun, 30.06.2020 tarihinde Eczane Medula Sisteminde yaptığı düzenlemeler, ara verilmiş olan ve 01.07.2020 Çarşamba günü yeniden başlanan protokol görüşmelerinde değerlendirilmiştir. Görüşme sonrasında, meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemelerinin uygun olacağı 01.07.2020 tarihinde duyurulmuştur.

  Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Dr.Mustafa Özderyol ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney’in katılımlarıyla 02.07.2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

  Görüşmede, protokol görüşme süreci devam etmekte olduğundan, meslektaşlarımızın Haziran ve Temmuz ayı reçeteleri için düzenleyecekleri faturalarda 2018 yılı satış hasılatının (KDV hariç) baz alınacağı ve farklı bir indirim oranı uygulanmayacağı konusunda mutabakata varılmıştır.

  Buna göre, meslektaşlarımız, Haziran ayı reçeteleri için fatura düzenleyebilecektir.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

   

 • 02-07-2020 - Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşleminin Bekletilmesi Hakkında..

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren yeniden başlanmış olup, mevcut protokolümüz 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

  Görüşme süreci devam ettiğinden, şu aşamada meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemeleri ve konu hakkında Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir. 

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 30-06-2020 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Eczanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapılması gerekenler, ekteki kılavuzda bilgilerinize sunulmuştur.

  6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 38. maddesi, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kurum ve Bakanlığın Meclis'e ilettikleri erteleme talebi nedeniyle yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar görüşülecektir. Yasanın ilgili maddesi hakkında herhangi bir değişiklik olması durumunda düzenlemenin son hali eczacılarımızla paylaşılacaktır.

  Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 • 30-06-2020 - SGK Tarafından Yayımlanan 2019 Yılı Satış Hasılatı İşlemleri Duyurusu Hakkı..

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Eczane Medula Ekranında 30.06.2020 tarihinde (bugün) 2019 Yılı Hasılatı İşlemleri konulu bir duyuru yayımlandığı görülmüştür.

  Kurum ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren devam edilecek olup, mevcut protokol 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

  Meslektaşlarımızın SGK tarafından yayımlanan hasılat işlemleri duyurusuyla ilgili işlem yapmaması ve Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 29-06-2020 - ALSAT ECZA DEPOSU'NDAN MESLEKTAŞLARIMIZA GELEN HACİZ İHBARNAMESİ HAKKINDA..

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Bölgemize hizmet vermekte olan ALSAT ECZA DEPOSU’nun ekonomik sıkıntı sebebiyle hizmetini sonlandırmasının ardından bölgemizde hizmet alan meslektaşlarımıza icra müdürlükleri tarafından haciz ihbarnameleri gönderilmektedir. Bu haciz ihbarnamelerine eczacılarımız kendilerine tebliğini izleyen 7 gün içerisinde itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz etmedikleri takdirde daha sonra gelecek haciz ihbarnameleriyle borçluların borcundan sorumlu olma durumu söz konusu olacaktır.

  İş bu sebeple süresinde itiraz etmek önem arz etmektedir.

  Eczacılarımızın takip borçlularına ödemeleri gereken bir tutarı varsa Örnek-1 formunun boş kalan kısımları doldurularak haciz müzekkeresine cevap vermeleri gerekmektedir.

  Eczacılarımızın takip borçlularına karşı ödemeleri gereken herhangi bir tutar yok ise Örnek-2 formunun boş kalan kısımları doldurularak haciz müzekkersine cevap vermeleri gerekmektedir

  Meslektaşlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri daha sonra sorun yaşamamaları açısından önemlidir.

  NOT: ÖRNEK FORMLARI DOLDURULUP DİYARBAKIR NÖBETCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.

  ( Diclekent Bulv. Dİyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hİzmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Kayapınar/DİYARBAKIR  Park Orman Karşısı )

  Bilgilerinize sunulur.

  Örnek -1

  Örnek -2

 • 29-06-2020 - 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

  Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlanmıştır. Buna göre;

  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı bildirilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanına ulaşmak için tıklayınız.

TÜM DUYURULAR
 • 09-07-2020 - Medula Eczane Sisteminde 418 Uyarı Kodunda Yapılan Düzenleme Hakkında

  Medula Eczane Sistemine reçete kaydı sırasında çıkan “418- Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi’ uyarı kodu; 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişilerde, e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için seçilebilir.” uyarısı ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmede; “418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun - Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise, - Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği, Medula Sisteminin bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirdiği bilgisi alınmıştır. Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru yapılması halinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 07-07-2020 - İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçları..

 • 06-07-2020 - İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçları..

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.07.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

  COVID-19  sebebiyle  Kurum tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapıldığı ve bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yolun duyuru ekinde bulunan dokümanda yer aldığı bildirilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

  İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

  Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 • 03-07-2020 - ASKERİ KURUMLARIN ER ERBAŞ REÇETELERİNİ KARŞILAMA İLE İLGİLİ PROTOKOL ..

  Değerli Meslektaşlarımız,

  2020 TEMMUZ-ARALIK döneminde HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8İNCİ ANA JET ÜST KOMUTANLIĞI, KARA KUVVET KOMUTANLIĞI 7'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI ve 16'INCI MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI yazılan; Kuruma bağlı erbaş/er reçetelerini karşılamak isteyen meslektaşlarımızın, 7 Temmuz 2020 Salı gününe kadar ekte bulunan protokollerin  her sayfasını imzalı ve kaşeli olarak 1 nüsha halinde Odamıza bırakmaları önemle duyurulur.

  HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 8İNCİ ANA JET ÜST KOMUTANLIĞI

  KARA KUVVET KOMUTANLIĞI 7'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI

  16'INCI MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 

  LİMİTLER:

  16. MEKANİZE PİYADE KOMUTANLIĞI        2000 TL

  KARA KUVVET KOMUTANLI 7. KOLORDU  1000 TL

  HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI                     1000 TL

   

 • 03-07-2020 - Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşlemleri Hakkında

  Sosyal Güvenlik Kurumunun, 30.06.2020 tarihinde Eczane Medula Sisteminde yaptığı düzenlemeler, ara verilmiş olan ve 01.07.2020 Çarşamba günü yeniden başlanan protokol görüşmelerinde değerlendirilmiştir. Görüşme sonrasında, meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemelerinin uygun olacağı 01.07.2020 tarihinde duyurulmuştur.

  Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Dr.Mustafa Özderyol ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney’in katılımlarıyla 02.07.2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

  Görüşmede, protokol görüşme süreci devam etmekte olduğundan, meslektaşlarımızın Haziran ve Temmuz ayı reçeteleri için düzenleyecekleri faturalarda 2018 yılı satış hasılatının (KDV hariç) baz alınacağı ve farklı bir indirim oranı uygulanmayacağı konusunda mutabakata varılmıştır.

  Buna göre, meslektaşlarımız, Haziran ayı reçeteleri için fatura düzenleyebilecektir.

  Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

   

 • 02-07-2020 - Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşleminin Bekletilmesi Hakkında..

  Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren yeniden başlanmış olup, mevcut protokolümüz 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

  Görüşme süreci devam ettiğinden, şu aşamada meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemeleri ve konu hakkında Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir. 

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 30-06-2020 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Eczanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yapılması gerekenler, ekteki kılavuzda bilgilerinize sunulmuştur.

  6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 38. maddesi, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kurum ve Bakanlığın Meclis'e ilettikleri erteleme talebi nedeniyle yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar görüşülecektir. Yasanın ilgili maddesi hakkında herhangi bir değişiklik olması durumunda düzenlemenin son hali eczacılarımızla paylaşılacaktır.

  Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 • 30-06-2020 - SGK Tarafından Yayımlanan 2019 Yılı Satış Hasılatı İşlemleri Duyurusu Hakkı..

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Eczane Medula Ekranında 30.06.2020 tarihinde (bugün) 2019 Yılı Hasılatı İşlemleri konulu bir duyuru yayımlandığı görülmüştür.

  Kurum ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren devam edilecek olup, mevcut protokol 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

  Meslektaşlarımızın SGK tarafından yayımlanan hasılat işlemleri duyurusuyla ilgili işlem yapmaması ve Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 29-06-2020 - ALSAT ECZA DEPOSU'NDAN MESLEKTAŞLARIMIZA GELEN HACİZ İHBARNAMESİ HAKKINDA..

  Değerli Meslektaşlarımız;

  Bölgemize hizmet vermekte olan ALSAT ECZA DEPOSU’nun ekonomik sıkıntı sebebiyle hizmetini sonlandırmasının ardından bölgemizde hizmet alan meslektaşlarımıza icra müdürlükleri tarafından haciz ihbarnameleri gönderilmektedir. Bu haciz ihbarnamelerine eczacılarımız kendilerine tebliğini izleyen 7 gün içerisinde itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz etmedikleri takdirde daha sonra gelecek haciz ihbarnameleriyle borçluların borcundan sorumlu olma durumu söz konusu olacaktır.

  İş bu sebeple süresinde itiraz etmek önem arz etmektedir.

  Eczacılarımızın takip borçlularına ödemeleri gereken bir tutarı varsa Örnek-1 formunun boş kalan kısımları doldurularak haciz müzekkeresine cevap vermeleri gerekmektedir.

  Eczacılarımızın takip borçlularına karşı ödemeleri gereken herhangi bir tutar yok ise Örnek-2 formunun boş kalan kısımları doldurularak haciz müzekkersine cevap vermeleri gerekmektedir

  Meslektaşlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri daha sonra sorun yaşamamaları açısından önemlidir.

  NOT: ÖRNEK FORMLARI DOLDURULUP DİYARBAKIR NÖBETCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.

  ( Diclekent Bulv. Dİyarbakir Adliyesi İcra Daireleri Ek Hİzmet Binası İcra Daireleri No: 16/3 Kayapınar/DİYARBAKIR  Park Orman Karşısı )

  Bilgilerinize sunulur.

  Örnek -1

  Örnek -2

 • 29-06-2020 - 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

  Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlanmıştır. Buna göre;

  Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı bildirilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanına ulaşmak için tıklayınız.

TÜM DUYURULAR
Bu Alanda Kayıtlı Bilgi Bulunmamaktadır!
Başka işlem yapmak için menüden diğer alanlara ulaşabilirsiniz.
 • 11-05-2020 - BASINA VE KAMUOYUNA

  Basına ve kamuoyuna,

  İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde en çok konuşulan, tartışılan mevzulardan birisi de maskeler oldu. Süreç ilk başladığında gerek Türk Eczacıları Birliği gerek Bölge Eczacı Odalarımız fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara ve merdivenaltı üretimlere karşı uyarıda bulunma sorumluluğunu yerine getirdi. Ancak bu süreçte meslektaşlarımıza maske fiyatları üzerinden ithamlarda bulunuldu, eczanelerine haksız denetimler yapıldı. Öte yandan halka hizmet veren, bire bir ilişkide olanlar biz eczacılar olduğumuz için; tedarikçiler gözden kaçırılarak suçlanan eczacılar oldu.

  Süreçte geldiğimiz nokta ise haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizde COVID-19’un ilk görülmeye başlandığı günlerde 3-4 liraya temin edilen maskeler, bugün eczanelerimize 80 kuruştan ulaştırılmakta. Aradaki fahiş farkın hesabı sorulacak mı, eczacılarımıza itibarları iade edilecek mi, sorumlular gerekli cezaları alacak mı gibi soruların takipçisi olacağız.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 06-05-2020 - TEB Tarafından T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin Koca’ya Gönderilen Tal..

  Birliğimiz tarafından 28.04.2020 tarihinde T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Fahrettin Koca’ya gönderdiğimiz ve aşağıda yer alan “COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eczacılık Hizmetleri Hakkında” konulu yazımız ile,

  Eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın COVID-19 ile mücadelede güvenle hizmet vermeye devam edebilmesi ve ödeme dengelerinden kaynaklı olarak bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından koruyucu tedbirlerin ve teşviklerin başlatılması,

  Bu doğrultuda,

  • Kağıt ortamda düzenlenen reçetelerin tamamen kaldırılarak elektronik reçete sistemine geçilmesi,
  • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde değişiklik yapılarak; ilaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılması,
  • Eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza koruyucu ekipman sağlanması konularında Bakanlık tarafından destek verilmesi

  konularında taleplerimiz iletilmiştir.

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 30-04-2020 - Korumak İyileştirmek Yaşatmak İstiyoruz Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz

  Basına ve kamuoyuna,

  Tüm dünya ile birlikte olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sınır tanımayan bir virüs hayatlarımıza girdi ve tüm rutinimizi değiştirdi. COVID-19 pandemisinde tüm dünya sınav veriyor. Ekip olma bilinciyle toplum sağlığını kendisinin ve sevdiklerinin önüne koyarak gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanları; pandemi bitip de pandeminin hikayesi yazılmaya başlandığında şüphesiz kahraman olarak anılacaklar.

  Ancak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde dahi akıl almaz olaylara şahitlik ediyor, sağlıkta şiddetin dur durak dinlemediğini görüyoruz. Bir hekimimize oksijen tüpüyle saldırılıyor, eczacılarımız mesnetsiz iddialarla tehdit ediliyor. Sosyal medyada mesleğimizi küçük düşürme çabalarına, meslektaşlarımızı tahrik eden söylemlere rastlıyoruz.

  Biz Türkiye’nin her yerinde, kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı veren eczacılar olarak korumak, iyileştirmek ve yaşatmak adına çaba gösteriyoruz. Yalnızca COVID-19 bağlamında değil diğer tüm hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temini uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte dahi biz eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmeyi kabul etmiyoruz.

  Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlıkta Şiddet Yasası’nı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti verebilmenin mümkün olmadığını yeniden dile getiriyor, söz konusu yasanın tam anlamıyla uygulanması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 06-04-2020 - 18-20 Yaş Arası Eczane Çalışanları Hakkında

  Bilindiği üzere 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge gönderilerek bazı yeni tedbirlerin alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenleme yürürlüğe girmiştir.  

  T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan ek genelge ile istisnalar açıklanmıştır. Bu duyuruya göre; doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
  • Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
  • Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar, 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.

  Yayınlanan duyuruda ayrıca sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgelerini yanlarında bulundurmaları ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacakları bildirilmiştir. 

  Eczacı Bilgi Sistemi verilerine göre 01.01.2000 – 01.01.2002 tarihleri arasında doğmuş eczane çalışanı sayısı 2345’tir. Bu yaş aralığındaki eczane çalışanlarımız da muafiyet kapsamındadır.

  Eczane çalışanlarımız kendilerine ait Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi’ni bu doğrultuda kullanılabilecektir.

  Tüm meslektaşlarımızın ve ilgililerin bilgisine sunarız.

   

  T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 5 Nisan 2020 tarihinde (bugün) yayınladığı Ek Genelge Hakkındaki Duyurusu için tıklayınız.

 • 03-04-2020 - ECZACILARIN LİNÇ KAMPANYALARININ HEDEFİ HALİNE GETİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ!..

  Basına ve kamuoyuna,

  Bildiğimiz gibi ülkemiz ve dünya COVID-19 pandemisi dolayısıyla olağanüstü zor günlerden geçmektedir. Tüm sağlık çalışanları gibi eczacılar da bu çetin mücadelede canları pahasına ön saflarda yer almakta; halkımıza kesintisiz bir biçimde ilaç ve sağlık hizmeti sunmaktadır. Ancak bizler bu mücadeleyi her gün, her dakika tüm diğer sağlık çalışanları gibi, canla başla verirken, emeğimiz büyük ölçüde görünmez kılınmaktadır. Dahası eczacının feryadı çoğunlukla duymazdan gelinip bir teşekkür bile çok görülürken, ne yazık ki eczacıyı daha da zor durumda bırakan kabul edilemez tutumlar gündeme gelmektedir. Son olarak maske satışları dolayısıyla eczacılara ceza kesilmeye başlanmıştır.

  Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları olarak karaborsaya ve stokçuluğa daha ilk günlerden dikkat çekip, bunun önünün alınması için yetkilileri göreve çağırdığımız halde şimdi faturanın eczacılara çıkartılmaya çalışılması salgına karşı topyekûn mücadeleye çok büyük bir zarar vermektedir. Piyasanın gözetimi ve tüketicinin korunması elbette devletin en önemli sorumlulukları arasındadır. Ancak hemen her mesleki alanda görülebilecek münferit nitelikteki yanlış tutum ve davranışlar dolayısıyla bir meslek hedef haline getirilemez. Eğer ortada kurallara aykırılık olduğu düşünülüyorsa hukuksal süreçler titizlikle işletilerek bu durum tespit edilmelidir. Yargı süreçleri tamamlanmadan, haklarında kesinleşmiş yargı kararları bulunmadan insanların adeta afişe edilmesinin kişilik haklarına aykırılık teşkil ettiği unutulmamalıdır. Diğer yandan gerek Eczacı Odalarımızın Onur Kurulları gerekse Birliğimizin Yüksek Haysiyet Divanı ortada meslek etiğine aykırı bir davranış varsa bunun gereklerini yerine getirmekten çekinmeyecektir. Ancak bütün bu süreçler işletilirken eczacıların karaborsacılık ve stokçuluk yaptığına dair kamuoyunda tehlikeli bir algının oluşmasına, hasta-eczacının güven ilişkisinin bu şekilde zedelenmesinde, eczacılarımızın itibar kaybına uğramasına asla geçit verilmemelidir.

  Eczacı bir sağlık meslek mensubu olarak eczanesine gelenlere asla müşteri gözüyle bakmaz; halk sağlığının korunmasını ve yurttaşların hakkını öncelikli olarak gözetir. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakârca hizmet sunan 27 bin eczane adına buradan yetkili kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz: COVID-19 pandemisi ile mücadelede zor şartlar altında mesleklerini icra etmeye çalışan eczacıları küçük düşürecek, moral ve motivasyonlarını sıfırlayacak söylem ve eylemlerden hemen şimdi vazgeçin. Maske, eldiven, kolonya hatta test kiti stokçuluğu yapan ve fahiş fiyatlarla halka satan kesimlerle mücadele edilmesi gerekirken hedefi saptırıp amacı sadece halka sağlık hizmeti sunmak olan eczacılara linç kampanyalarına davet çıkartacak tavırlara mahal vermeyin.

  Türk Eczacıları Birliği olarak kamunun ve halkımızın çıkarlarını gözettiğimiz gibi meslektaşlarımızın haklarını da sonuna kadar savunacağımızdan, mesleğimizin itibarını tavizsiz koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 20-03-2020 - EBS’de Bulunan Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel

  Sayı  : 42.A.00/
  Konu : EBS’de Bulunan Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel
  Tutulması Hakkında

  Bilindiği üzere, Eczacı Bilgi Sistemine eczacılar tarafından Farmainbox üzerinden giriş yapılabilmekte ve eczane çalışanı bilgileri ekte belirtilen ilgili alana kaydedilmektedir. EBS'de bulunan eczane çalışanı bilgilerinin güncel tutulması amacıyla bölgenizdeki eczanelerde çalışan tüm personel bilgilerinin 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar EBS'de ekte belirtilen ilgili alana kaydedilmesi konusunda gereğini saygılarımla rica ederim.

  Giriş Ötneği için tıklayınız

  TEB'den EBS'de Bulunan Eczane Çalışanı Bilgilerinin Güncel Tutulması Hk.

   

   

   

 • 19-03-2020 - ECZACINIZ DİYOR Kİ: “İBUPROFEN COVİD-19’U KÖTÜLEŞTİRMEZ”

  İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, koronavirüs hastalığını (COVİD-19) kötüleştirip kötüleştiremeyeceği konusunda, sosyal medyada önemli bir endişe yaratılmış durumdadır!

  İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile COVİD'in kötüleşmesi arasında bağlantı kuran bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

  Tüm Avrupa’da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), konuyu yakından takip etmekte ve an itibariyle böyle bir ilişkinin bulunmadığını ifade etmektedir: EMA’nın açıklaması, Erişim Adresi: 

  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19

  UNUTMAYINIZ;

  • Her ilaç her hastalıkta kullanılmaz; her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri söz konusudur. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen de aynı uyarılarla, doktor reçetesi ile ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır.
  • Hastalarımız, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam edebilir. Sorusu olan hastalar, hekimleri veya eczacılarıyla konuşmalı ve danışmalıdır.
  • İbuprofen alan hastaların tedavilerini kesmeleri için hiçbir neden yoktur; özellikle kronik hastalıklar için ibuprofen veya diğer NSAİ ilaçları alan hastalar için önemlidir.
  • COVID’den korunmak için her şeyden ÖNCE bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin!
  • COVID’den korunayım derken ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın!
  • Sağlığınızla ve ilacınızla ilgili konularda SADECE hekiminizi ve eczacınızı dinleyin!  

 • 14-03-2020 - Vefat ve Başsağlığı

  Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz.Ahmet Dutoğlu'nun babası Hüseyin Dutoğlu vefat etmiştir.

  Cenazesi 15 Mart 2020 Pazar günü (yarın) kılınacak öğle namazının ardından Tokat Alipaşa Cami’nden kaldırılacak olup, Şeyhi Şirvani Mezarlığına defnedilecektir.

  Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 • 13-03-2020 - YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTALIĞI HAKKINDA

  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) hastalığı ile mücadelede Birinci Basamak Sağlık Çalışanları olarak biz eczacıların alacağı etkin önlemler ve doğru yönlendirmeler ülkemiz ve vatandaşlarımızın bu süreçten en az düzeyde etkilenerek atlatması adına büyük önem arz etmektedir.

  Birliğimiz eczanelerden sunulacak danışmanlık ve hizmet süreçlerini en doğru ve etkin şekilde yönetebilmek adına çeşitli çalışmaları hayata geçirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda meslektaşlarımız ve eczanelerden halkımızı bilgilendirmek için hazırlanan destekleyici materyaller aşağıda iletilmektedir.

   

  Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

   

  Meslektaşlarımız İçin

   

  “Yeni Koronavirüs (COVID-19) – Eczacıların Takip Etmesi Gereken Temel İlkeler” Başlıklı TEB Yayınına ulaşmak için tıklayınız.

  “Korona Virüsü Sars-Cov-2 Eczacılar Nasıl Tavsiye Verebilir” Başlıklı FIP Yayını Çevirisine ulaşmak için tıklayınız.

  “Sars-Cov-2 Korona Virüsü Salgını: Eczacılar İçin Ön Kılavuz” Başlıklı FIP Yayını Çevirisine ulaşmak için tıklayınız.

   

  Vatandaşlarımız İçin

  “Yeni Koronavirüs (COVID-19) İle Mücadelede Temel İlkeler” Başlıklı TEB Yayınına ulaşmak için tıklayınız.

  “Koronavirüs Hakkında Bilinmesi Gerekenler” Başlıklı TEB Yayınına ulaşmak için tıklayınız.

  “Virüsten Korunmak Elimizde” Başlıklı SB Yayınına ulaşmak için tıklayınız.

 • 04-03-2020 - CoV-2 Korona Virüsü Salgını: Eczacılar için Ön Kılavuz

  Dünya genelinde görülmeye başlanan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) Salgını ile ilgili korunma ve kontrol önlemlerinin alınması süreçlerinde Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak eczacılar büyük bir önem arz etmektedir.

  Eczacılarımızın konuya ilişkin bilgi ve danışmanlık süreçlerini desteklemek amacı ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından hazırlanan “SARS-CoV-2 Korona Virüsü Salgını: Eczacılar için Ön Kılavuz” başlıklı kaynak dokümanın Türkçe tercümesi internet sayfamızın üst menüsünde yer alan ‘TEB Yayınları’ altındaki ‘Kitaplar ve Raporlar’ bölümünde tüm meslektaşlarımızın bilgi ve yararlanımına açılmıştır.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

HABERLER